صفحه نخست   پست الکترونیک

 
  در سال ۸۲ مطالعات جامع فولاد کشور بعنوان پیشنیاز برنامه های سوم و چهارم و پنجم توسعه
اقتصادی کشور توسط شرکت ملی فولاد ایران با نگاهی به افق
۱۴۰۴ انجام پذبرفت

 

با توجه به نیاز کشور به تولید فولاد خام ،برنامه  افزایش ظرفیت اسمی تولید فولاد خام تا سقف  ۱۷/۱ میلیون تن در سال طی مصوبه ۴۳ و پس از تصویب شورای اقتصاد به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مجوز داده شد تا در طرح های استانی برای تولید ۶/۴ میلیون تن فولاد خام سرمایه گذاری نموده و یک سال پس از بهره برداری حداقل ۵۱٪ از سهام آنها را به بخش غیر دولتی واگذار کند

 طرح های هشت گانه که در ۸ منطقه کم برخوردار و محروم کشور در دست اجرا هستند عبارتند از

  طرح فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاری در استان چهار محال و بختیاری

 طرح فولاد نی ریز در استان فارس

 طرح فولاد شادگان در استان خوزستان

 طرح فولاد میانه در استان آذربایجان شرقی 
 طرح فولاد قاینات در استان خراسان جنوبی
 طرح فولاد سبزوار در استان خراسان رضوی
 طرح فولاد بافت در استان کرمان
 طرح فولاد بافق در استان یزد 

 

 تکنولوژی های مورد استفاده در بخش احیا طرح های فولادی استانی

 

   تکنولوژی مورد استفاده در این طرح ها دو نوع می باشد

در طرح های قاینات، سفید دشت، بافق و بندر عباس تکولوژی میدرکس و در طرح های نی ریز
شادگان و بافت از تکنولوژی (پرد) استفاده می شود

 

PERED=Persian Reduction 


تکنولوژی های مورد استفاده دربخش  فولاد سازی طرح های فولادی استانی

 

تکنولوژی مورد استفاده در بخش فولادسازی این طرح ها کوره های قوس الکتریکی و ریخته گری مداوم می باشد. در اینجا نیز از آخرین و جدیدترین تکنولوژی موجود در دنیا استفاده خواهد شد

 

میزان اشتغال زایی

 هر یک از طرح های هشت گانه پس از راه اندازی و در زمان بهره برداری حدودا برای ۸۰۰ نفر بطور مستقیم و برای ۸۰۰۰ نفر بطور غیر مستقیم   اشتغال ایجاد می کنند